TÖRTÉNELMI ADATOK

HOGYAN JÖTT A SZŐLŐTETÅ° EURÓPÁBA

A katasztrófa a szó szoros értelmében 1858-ban vette kezdetét, amikor az amerikai boroknak Dél-Franciaországba való kiszállításakor véletlenül a kicsi, de rendkívül veszélyes kártevÅ‘t – a szÅ‘lÅ‘tetűt – is behurcolták. Az azt követÅ‘ években a kártevÅ‘kkel fertÅ‘zött szÅ‘lÅ‘tÅ‘kéket Portugáliába, Németországba és Ausztriába-Magyarországba is exportálták.

Annak idején még senki sem sejtette az esemény messze ható következményeit. A szÅ‘lÅ‘tetű lassanként egész Európában nagy szÅ‘lÅ‘ültetvényeket semmisített meg – minden védekezési kísérlet sikertelen volt. Végül is a nemesítés módszere hozta meg a kívánt eredményt: a kultúrbornak az amerikai vadtÅ‘kékre való oltásával olyan tÅ‘kék jöttek létre, amelyeket a szÅ‘lÅ‘tetűvész sem semmisíthetett meg. Mivel azonban ezeken a „szÅ‘lÅ‘dugványokon” szÅ‘lÅ‘ is termett, és a véletlennek köszönhetÅ‘en ezt a szÅ‘lÅ‘t el is fogyasztották, valamint borrá is préselték – így született meg az Uhudler.

 

AZ UHUDLER BETILTÁSA

Az újonnan létrehozott, nemesített szÅ‘lÅ‘fajta elÅ‘nyei feletti lelkesedés azonban nem volt hosszú életű, mivel most ezt a direkttermÅ‘ szÅ‘lÅ‘t már borrá is préseltek. Egy nem elhanyagolható verseny jött létre, amely Burgenland és Délkelet-Stájerország bortermelÅ‘ régióiban, kb. 1100 hektáros megművelt felülettel már a múlt évszázad 20-as éveiben elérte a csúcspontját.

Ausztria többi „neves” bortermelÅ‘ területei hadat üzentek. ErrÅ‘l számos szabályozási kísérlet (kulcsszó: címkézési kötelezettség és kiültetési korlátozások), az 1980-as évek közepén egészen a teljes betiltásig tanúskodik.

De a tilalom, illetve a mennyiségi korlátozások kétségtelenül hozzájárultak az Uhudler vonzóerejének és kedveltségének növekedéséhez is. Az osztrák bortörvény legutóbbi szigorítása során az Uhudler betiltása egy botrányhoz vezetett. Az azt követÅ‘ idÅ‘szakban a borászati ellenÅ‘rök több ezer liter Uhudler kiöntését és semlegesítését rendelték el.

A dél-burgenlandi Uhudler termelÅ‘k ellenállással válaszoltak. Közöttük a legendás heiligenbrunni „Rübezahl”, Johann Trinkl, aki szenvedélyesen küzdött a bor fenntartásáért. Az „Uhudler barátai” egyesület intenzív erÅ‘feszítéseinek köszönhetÅ‘en 1992-ben, a bortörvény egy módosítása keretében újra felvették az Uhudlert az osztrák bortörvénybe, és ennek megfelelÅ‘en 1992. augusztus 1-je óta Dél-Burgenland 28 községében újra forgalomba is hozhatják.

„Heiligenbrunn Kellernegyed Kezdeményezés” egyesület
Martin Weinek, elnök
A-7522 Hagensdorf

info@uhudlerkultur.at